Demontering av taket

 

Dags att ge sig på utsidan!

Först plockar vi bort tegeltaket, och tar tillvara de pannor som är i gott skick.

Under teglet finns ett plåttak, som vi också lägger vantarna på. Men hujedamej!! Vad hittar vi därunder?

Ett lager av eternit! På med skyddsmasken!

Eternit är en typ av asbestmaterial, som förr i tiden användes flitigt pga dess isolerande egenskaper.

Asbest är inte att leka med! Inandning av asbestfibrer kan orsaka lungsjukdomar som asbestos, och i värsta fall även cancer.

Eternittak plockas alltid bort av behörig personal, som plastar in materialet i buntar innan det läggs i container och tas om hand på ett säkert sätt.

Här ser vi asbestsanerarna i full gång med att undanröja det hälsovådliga materialet.

 

Föregående Nästa